O PROJEKTE MFK BYTČA

MFK Bytča je amatérsky futbalový klub s dlhoročnou tradíciou založený v roku 1912. V roku 2021 mal futbalový klub iba päť družstiev. Od tohto roku sme začali futbalový klub rozvíjať iným spôsobom. Prioritou MFK Bytča sa stala kľúčová široká členská základňa od prípraviek až po A-mužstvo. Vyjadrené číselne, MFK Bytča aktuálne eviduje 300 aktívnych hráčov. Klub pod značkou RB Academy s podporou mesta Bytča aktívne podporuje mládežnícky futbal v meste Bytča a širšom okolí. MFK Bytča má pokryté všetky chlapčenské mládežnícke kategórieod prípraviek, až po výber U19. Prípravka U8 hrá súťaž riadenú Oblastným futbalovým zväzom Žilina a výbery U9, U10, U11 1.ligu riadenú Slovenským futbalovým zväzom. Výbery U13/U15/U17/U19 hrajú zhodne II. ligu. Výsledky úspešnej práce s mládežou sa dostavili v aktuálnej sezóne 2023/24, keď šesť hráčov z výberu U19 sa posunulo o stupienok vyššie, do A-mužstva MFK Bytča.

Klub chce ísť svojou podporou futbalu ešte ďalej. Jeho ambíciou je inštitucionálne prepojenie mládežníckeho futbalu so vzdelávacím procesom. Od školského roku 2024/25 má klub s podporou mesta Bytča v pláne otvoriť na Základnej škole na Ulici mieru športové triedy so zameraním na futbal. Jedným z cieľov klubu je zapájať do futbalu nielen chlapcov, ale aj dievčatá. V sezóne 2022/23 zasiahli do bojov v II. lige SsFZ staršie žiačky MFK Bytča U15 a v aktuálnej sezóne 2023/24 už aj staršie dorastenky v kategórii U19.

15
MLÁDEŽNÍCKYCH TRÉNEROV
300
REGISTROVANÝCH HRÁČOV
2
DIEVČENSKÉ DRUŽSTVÁ

Klub spolupracuje so základnými školami v meste. Počas letných mesiacov klub organizuje „Denný letný tábor“ pre chlapcov a dievčatá so širokého okolia vo veku 8-14 rokov. Okrem toho klub organizuje aj futbalový turnaj pre kategóriu prípraviek U11 (8 zúčastnených družstiev zo SVK a CZE)

MFK Bytča s podporou mesta Bytča postupne buduje futbalovú infraštruktúru. V súčasnosti klub disponuje 2 ihriskami s prírodnou trávou, 1 ihriskom s umelou trávou a novou športovou halou.

Rovnako ako sa rozvíja členská základňa (hráči, hráčky) sa rozrastá aj trénerský štáb a manažment klubu. Klub má 14 trénerov a 1 trénerku. Každé družstvo v klube má trénera s licenciou. V klube dbáme nato, aby sa tréneri vzdelávali a doplňovali si poznatky. Náklady s tým spojené sčasti hradí klub.

Prezentácia klubu MFK Bytča /SK VERZIA/


Prezentácia klubu MFK Bytča /EN VERSION/